Reklamacije

Postupak reklamacije

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014, 6/2016 - dr.zakon i 44/2018 - dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 52/2019).

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, pogrešno obračunate cene, garancije i drugih nedostataka.

Sve reklamacije se mogu izjaviti pozivanjem broja: 063/400-063 ili putem e-mail adrese reklamacije@tektion.rs uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, ugovor na daljinu i sl.). 

Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:

1.  Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu reklamacije@tektion.rs.

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-mail adresu
  • broj fakture, ugovora na daljinu ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom
  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije

 2.  Artikle namenjene za povrat adekvatno spakujte kako ne bi došlo do oštećenja u transportu. Obavezno priložite fakturu ili gotovinski račun, a na koverti napišite „reklamacija“ i broj dokumenta koji ste dobili. Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko kurirske službe YU-PD Express d.o.o. Beograd (Daily Express).

3.  Nakon što oštećena roba stigne u naše prostorije i provere opravdanost reklamacije, ispravan artikal biće isporučen na vašu adresu. Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca. Zamena oštećenog artikla ide na trošak prodavca i vrši se preko odgovarajuće kurirske službe.

Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine. Više o tome pročitajte OVDE.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Tektion vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva ih najmanje dve godine od datuma podnošenja.

Tektion će potrošaču potvrditi prijem reklamacije i saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Tektion će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Tektiona na reklamaciju potrošača će sadržati odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko Tektion iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni su da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obaveste potrošača i navedu rok u kome će je rešiti, kao i da dobiju njegovu saglasnost, što su u obavezi da evidentiraju u evidenciji primljenih reklamacija.

Ako se reklamacija ne prihvata, potrošač snosi troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Tektion je u ugovornom odnosu sa poštanskim operaterima YU-PD Express d.o.o. Beograd (Daily Express), preko kojeg potrošač može da pošalje robu o trošku Tektiona u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti.

Ukoliko se reklamacija rešava povratom uplaćenog novčanog iznosa, isti će biti uplaćen isključivo na tekući račun kupca pa je neophodno da potrošač Tektionu dostavi broj tekućeg računa.

Obaveštenje o prijemu i mestu reklamacije možete preuzeti ovde.

Obrazac reklamacionog zahteva možete preuzeti ovde.

ZA SVA DODATNA PITANJA I NEJASNOĆE OKO GORE NAVEDENIH POSTUPAKA KONTAKTIRAJTE NAS NA TELEFON 063 400 063 ILI MAIL servis@tektion.rs