Politika privatnosti

Tektion se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe.

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Tektion neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Tektion i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Tektion se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) Tektion ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Tektion informiše Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te im daje mogućost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promeni obavesti Tektion. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Tektion ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa tektion.rs kao i na sve stranice unutar tektion.rs domena, a ne na spoljne stranice na koje upućuju linkovi na tektion.rs domenu.

Osim u slučaju elektronske porudžbine, Tektion neće kupcu slati elektronske poruke ako Kupac na to nije izričito pristao.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta tektion.rs možete preuzeti OVDE.

Obaveštenje u vezi zaštite podataka o ličnosti na newsletter listi koju vodi privredno društvo Tektion d.o.o. Niš možete preuzeti OVDE.


Maloletna lica


Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

TEKTION preduzima sve razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Nadležni organi za kontrolu

Nadzor nad primenom odredaba trgovine na daljinu po Zakonu o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o daljinskoj trgovini vrši Ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga, odnosno ministarstvo nadležno za poslove elektronske komunikacije i informacionog društva.