Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove korišćenja (u daljem tekstu "uslovi"). Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i prihvatili, da se slažete sa njima u celosti i slažete se da ste obavezni da ih poštujete. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu prezentaciju. Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta tektion.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost. Korisnicima sajta tektion.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.


Opšti uslovi

1. Za kupovinu na sajtu tektion.rs nije neophodna registracija kupca.

2. Roba je dostupna samo za kupce u Republici Srbiji.

3. Sve cene na sajtu su sa uračunatim PDV-om a za pravna lica izdajemo fakturu za odbitak PDV-a. Cene se mogu menjati bez prethodne najave.

4. Dostupnost svih proizvoda zavisi od trenutnog stanja na lageru.

5. Nakon prijema porudžbine putem sajta, prodavac može, ali nije obavezan, da izvrši telefonsku potvrdu kupovine.

6. Po prijemu ili potvrdi porudžbine prodavac izdaje predračun sa instrukcijama za plaćanje, osim u slučaju da nije ugovoreno plaćanje pouzećem.

7. Nakon uplate predračuna ili potvrde porudžbine telefonom ukoliko se plaćanje vrši pouzećem, porudžbina je neopoziva.

8. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

9. Rok isporuke posle uplate predračuna ili potvrde porudžbine telefonom je do 2 radna dana ukoliko nije drugačije dogovoreno ili naznačeno na predračunu.

10. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde porudžbine ili na registrovan e-mail.

11. Sve eventualne promene cena i količina sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene ili plaćene porudžbine.

12. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde porudžbine ili na e-mail.

13. Troškovi isporuke mogu biti ukalkulisani u ukupne obaveze za plaćanje prema Tektion d.o.o. ili odvojeni od iznosa koštanja robe i plaćeni direktno kurirskoj službi.


Garancija kvaliteta

Tektion d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikacijama navedenim na sajtu. Slike i opisi (specifikacije) su uzeti sa sajta ili kataloga proizvođača ili uvoznika i podložni su promenama.

Za proizvode koji podležu pisanoj garanciji davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac. Garantni rok počinje danom prodaje, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.


OGRANIČENJE GARANCIJA

INFORMACIJE, PROIZVODI, MATERIJALI I/ILI USLUGE (“SADRŽAJ”) PRIKAZAN NA OVOM SAJTU JE PRIKAZAN “KAO TAKAV” BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. TEKTION D.O.O. SE EKSPLICITNO OGRANIČAVA DO MAKSIMALNOG STEPENA ODREĐENOG ZAKONOM, OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE STATUTARNE ILI BILO KOJE DRUGE GARANCIJE ILI ZASTUPNIŠTVA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE TRŽIŠNE ISPLATIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI POŠTOVANJA INTELEKTUALNIH ILI SVOJINSKIH PRAVA. SADRŽAJ ČINE ISKLJUČIVO INFORMACIJE OPŠTE PRIRODE, KOJE NISU NAMENJENE ZA REŠAVANJE SPECIFIČNIH SITUACIJA ILI ZA NEKU KONKRETNU OSOBU ILI ENTITET, I KOJE NE PREDSTAVLJAJU PROFESIONALNI SAVET. U MAKSIMALNOM STEPENU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA, TEKTION D.O.O. NE DAJE GARANCIJE ZA TAČNOST, PRIMENJIVOST, POUZDANOST I KOMPLETNOST SADRŽAJA NA OVOM SAJTU, KAO NI GARANCIJU NEPREKIDNOG RADA, PRAVOVREMENOSTI, BEZBEDNOSTI ILI ODSUSTVA GREŠAKA. TEKTION D.O.O. MOŽE PROMENITI SADRŽAJ OVOG SAJTA ILI PROIZVODE I CENE NAVEDENE NA SAJTU U BILO KOJE VREME I BEZ PRETHODNOG UPOZORENJA. SADRŽAJ NA OVOM SAJTU MOŽE BITI ZASTAREO, A TEKTION D.O.O. SE NE OBAVEZUJE DA GA AŽURIRA. SADRŽAJ OBJAVLJEN NA OVOM SAJTU MOŽE SE ODNOSITI NA PROIZVODE ILI USLUGE KOJI NISU DOSTUPNI U NAŠOJ ZEMLJI. KONSULTUJTE SE SA TEKTION-OVOM KORISNIČKOM PODRŠKOM U VEZI PROIZVODA ILI USLUGA KOJE SU VAM NA RASPOLAGANJU.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM, TEKTION D.O.O., NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.


Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. U ime Tektion d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Tektion d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.


Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Tektion d.o.o. se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Ovi uslovi su poslednji put izmenjeni 26.08.2014.