Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

Za robu za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Tektion nije u obavezi da izdaje garantni list.